váczy leona
Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
    év 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş
  szűkítés -  
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Váczy Leona: Az Erdélyi Múzeum tárgy és névmutatója 1928-1947,

Kolozsvár, 1980

 

            Az Erdélyi Múzeum- Egyesület közlönye az ERDÉLYI MÚZEUM nem csak a legidősebb magyar tudományos folyóirat Erdélyben, de egyetemes viszonylatban is a legtekintélyesebb múlttal rendelkező magyar folyóiratok sorába tartozik.

            Az 1874-ben elindított folyóirat teret nyitott az 1872-ben létesített kolozsvári egyetem tudományos működésének és eredményeinek közzétételére. A tanulmányok változatos tárgyköre mellett (művelődéstörténet, filozófia, pedagógia, filológia, természettudomány, irodalom, történelem, orvos- és jogtudomány) a folyóirat teret biztosít a román nép nyelvének, irodalmának ismertetésével foglalkozó cikknek is.

            Az Erdélyi Múzeum repertóriumának gondolata már 1909-ben felvetődött, az Erdélyi Múzeum Egyesület ötvenéves fennállásának jubileuma alkalmából, amikor Köblös Zoltán és Valentiny Antal könyvtárosok vállalkoztak az Egyesület összes addig megjelent kiadványai név- és tárgymutatójának elkészítésére. Az Egyesület főtitkára Erdélyi Pál könyvtárigazgató biztosította a munka kiadását. Közbejött azonban az egyetemi könyvtár mostani modern épületébe való átköltözés, és emiatt csak 1912-ben foghatta k hozzá a munkához. A folytatást a világháború, majd Köblös Zoltán halála gátolta meg. Hosszú idő után, 1937-ben György Lajos, az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkára újra javaslatot tett, a most már 50 évfolyamot kitevő folyóirat tárgymutatójának elkészítésére.  A munka folytatására Valentinyi Antal kapott megbízást, azonban 1940-ben könyvtárigazgatónak nevezték ki, és így felszaporodott teendői miatt Entz Gézát bízta meg a munka sajtó alá való rendezésével. Az Erdélyi Múzeum név- és tárgymutatója 1874- 917 és 1930- 1937, 1942-ben látott napvilágot.

            Az 1938-tól 1947-ig megjelent évfolyamok jelentőségükben és tudományos értékükben nem maradnak el az előbbi kiadványoktól. A György Lajos, majd 1941-től Szabó T. Attila szerkesztésében megjelent közlöny célkitűzése továbbra is a hazai tudomány népszerűsítése és az elért eredmények közlése maradt. Változatos tárgyköre, legtöbbször erdélyi vonatkozású cikkeket közöl, amelyek ma is értékek, és a további kutatásoknak alapvető kútforrásai. Így Kolozsvár flórájának tanulmányozására és megírására lényeges fejezet Nyárády E. Gyula Kolozsvár környezetének mocsárvilága című értekezése. Borbély Andor Erdélyi városok képeskönyve 1736-ból, Kristóf György Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig, Herepei János Az erdélyi könyvkötészet és nyomdászat történetéhez, Jakó Zsigmond Az elpusztult települések kérdései, Entz Géza A középkori székely művészet kérdései, és számtalan más írások ugyancsak jelentős hozzájárulások Erdély művelődéstörténetének megismeréshez.

            Repertóriumunk anyagának rendezése megegyezik az 1942-ben megjelent Erdélyi Múzeum név- és tárgymutatója anyagának beosztásával.

 

Váczy Leona   

kapcsolódó
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)

további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék